Publikációk

Önálló kötet

Koltai Gábor, Rácz Attila: Ezerarcú Erzsébetváros. Budapest, 2011, Erzsébetvárosi Önkormányzat, 196 p.

Tanulmányok

Lőszerhamisítás a nagyváradi hadianyaggyárban 1849-ben. In Fons, 1998. 1. sz. 91–106. p.
Munkácsi Krisztina, Rácz Attila: A Fővárosi Bíróság 1987. évi polgári peres iratainak mintaselejtezési felmérése. In Levéltári Szemle, 2000. 3. sz. 9–19. p.
A Népbíróság ítélete Hess Pál volt újpesti polgármester perében. In Sipos András szerk.: Dokumentumok Újpest történetéhez, 1840–1949. Budapest, 2001, Budapest Főváros Levéltára, 311–324. p.
A Magyar Állami Országos Fegyvergyár termelése 1848 márciusától 1849 áprilisáig. In Fons, 2004. 1. sz. 3–38. p.
A Csepel Vas- és Fémművek Központi Munkástanácsának utóvédharcai 1957 januárjában. In Fons, 2006. 3. sz. 431–480. p.
Koltai Gábor, Rácz Attila: Az MSZMP Budapesti Intéző Bizottsága és jegyzőkönyveinek forráskiadása. In Levéltári Szemle, 2007. 1. sz. 22–26. p.
Járt-e Jézus Bugyi községben 1957-ben? In Archivnet, 2007. 2. sz.
A kisemmizett forradalmár, avagy „semmi sem örök, csak a változás, mondta Hegel”. In Horváth J. András szerk.: Szívvel és tettel. Tanulmányok Á. Varga László tiszteletére. Salgótarján, 2008, Nógrád Megyei Levéltár, 435–450. p.
Az „alternatív szervezetek” Budapesten 1988–89-ben. In Fons, 2008. 4. sz. 445–466. p.
László Zsófia, V., Rácz Attila: Az MSZMP budapesti vezetése 1962 és 1970 között. In Rácz Attila, V. László Zsófia szerk.: A Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Bizottsága vezető testületeinek napirendi jegyzékei. 2. köt. 1962. október 31 - 1970. október 23. Budapest, 2009, Budapest Főváros Levéltára, 11 – 37 p. (Budapest Főváros Levéltára kiadványai. Levéltári segédletek 6. Levéltári dokumentáció 13.)
Budapesti információs jelentések 1989. június 16-áról. „Alantas ösztönökre építő politikai hangulatkeltés”. In Archivnet, 2009. 2. sz.
Ki ölte meg Kennedyt, avagy a lakosság hangulatáról árulkodnak-e a hangulatjelentések? In Sic Itur ad Astra, 22. évf. 60. sz. 235–244. p.
Cinkotai munkásőr(dög)ök. In Budapesti Negyed, 2010. 2. sz. 306–323. p.
A „kisember” emlékezete. Egy katona visszaemlékezése 1956-ról. In Transindex, 2010. augusztus 28.
Katona Csaba, Rácz Attila: A hangulatjelentések elé. In Katona Csaba, Rácz Attila szerk.: Hangulatjelentések a fővárosból 1988 októberétől 1989 októberéig. Budapest, 2010, BFL, MOL, 7–29. p. (Budapest Főváros Levéltára Forráskiadványai 11.)
A csábítók büntetése. Szemezgetés a budapesti párttagok botrányos ügyeiből. In Á. Varga László, Katona Csaba szerk.: Tanulmányok a 60 éves Fodor István tiszteletére. Budapest, 2011, Budapest Főváros Levéltára, 83–94 p.
Rácz Attila, László Zsófia, V.: Az MSZMP budapesti vezetése 1970 és 1980 között. In Forrai Attila, Rácz Attila, V. László Zsófia szerk. A Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Bizottsága vezető testületeinek napirendi jegyzékei 3. köt.: 1970. október 31– 1980. március 5. Budapest, 2011, Budapest Főváros Levéltára, 11–48. p. (Budapest Főváros Levéltára kiadványai. Levéltári segédletek 8. Levéltári dokumentáció 15.)
Az elit professzionalizációja a Kádár-rendszerben. A budapesti pártiskolák. In Múltunk, 2013. 1. sz. 178–217. p.
A Budapest Főváros Levéltára által szervezett TÁMOP foglalkozások ismertetése – különös tekintettel az „irányított kutatás” programelemre. In Levéltári Szemle, 2013. 4. sz. 34–43. p.
Rácz Attila et al.: A Magyar Szocialista Munkáspárt fővárosi vezetése 1957–1989 között. A párt szervezete és tisztségviselőinek archontológiája. In Levéltári Közlemények, 2012. 1. sz. 211–293. p.

Virtuális kiállítások

Koltai Gábor, Rácz Attila: Bevezetés In Koltai Gábor, Rácz Attila szerk.: A Magyar Szocialista Munkáspárt budapesti ideiglenes vezető testületeinek jegyzőkönyvei. 1. köt. 1956. november 8 – 1957. március 26. Budapest, 2008, Budapest Főváros Levéltára, 15––30. p. (Budapest Főváros Levéltára forráskiadványai 10.)
A forradalmár emlékezete. Oral history szerepe Budapest Főváros Levéltára magániratgyűjtő munkájában. Elhangzott a Veszprém Megyei Levéltárban. Pápa, 2011. május 27.

Szerkesztés

Fehérné Bozsics Mária, Rácz Attila, Koltai Gábor szerk.: A Magyar Dolgozók Pártja Budapesti Bizottsága vezető testületeinek napirendi jegyzékei, 1948–1956. Budapest, 2007., Budapest Főváros Levéltára, 512 p.(Budapest Főváros Levéltára kiadványai. Levéltári Segédletek 5., Levéltári Dokumentáció 12.)
Koltai Gábor, Rácz Attila szerk.: A Magyar Szocialista Munkáspárt budapesti ideiglenes vezető testületeinek jegyzőkönyvei. 1–2. köt. Budapest, 2008, Budapest Főváros Levéltára. (Budapest Főváros Levéltára forráskiadványai 10.)
Rácz Attila, László Zsófia, V. szerk.: A Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Bizottsága vezető testületeinek napirendi jegyzékei. 2. köt. 1962. október 31 - 1970. október 23. Budapest, 2009, Budapest Főváros Levéltára, 341 p. (Budapest Főváros Levéltára kiadványai. Levéltári segédletek 6. Levéltári dokumentáció 13.)
Katona Csaba, Rácz Attila szerk.: Hangulatjelentések a fővárosból 1988 októberétől 1989 októberéig. Budapest, 2010, BFL, MOL, 320 p. (Budapest Főváros Levéltára Forráskiadványai 11.)
Forrai Attila, Rácz Attila, László Zsófia, V. szerk.: A Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Bizottsága vezető testületeinek napirendi jegyzékei. 3. köt. 1970. október 31 – 1980. március 5. Budapest, 2011, Budapest Főváros Levéltára, 327 p. (Budapest Főváros Levéltára kiadványai. Levéltári segédletek VIII. Levéltári dokumentáció 15.)
Rácz Attila et al. szerk.: A közép-dunántúli régió városainak szocialista kori története. Budapest, Legenda Közművelődési Egyesület. Veszprém, Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára. 2012, 266 p.

Előadások

Az MSZMP Budapesti Ideiglenes Intéző Bizottsága jegyzőkönyveinek forráskiadása. Elhangzott a Veszprém Megyei Levéltárban. Veszprém, 2006. augusztus 28.
Az MDP és MSZMP iratok forráskiadása Budapest Főváros Levéltárában. Elhangzott Budapest Főváros Levéltára 2006. évi levéltári napján. Budapest, 2006. november 15.
A hatalmi elit személyi változása Budapesten 1956 és 1989 között. Elhangzott a Hajnal István Kör konferenciáján. Túrkeve, 2008. augusztus 30.
A fővárosi hatalmi elit lokalizációja és bemutatásának technikája. Elhangzott az ELTE Nyitott társadalomtörténet III. műhely-konferenciáján. Budapest, 2009. június 3.
Marosán György: „Miért nem tudjuk kiverni a cigányokat a Köztársaság térről?” A cigány állampolgárok megítélése a Budapesti Pártbizottság szemszögéből. Elhangzott a Vándorút. Cigány sors a Kárpát-medencében című konferencián. Pécs, 2009. szeptember 11.
Botrány a KÉV-METRÓ-nál. Elhangzott az ELTE Nyitott társadalomtörténet IV. műhely-konferencián. Budapest, 2010. június 2.
Az interjúkészítés módszertana Budapest Főváros Levéltára magániratgyűjtő munkacsoportjában. Elhangzott a Magyar Levéltárosok Egyesületének konferenciáján. Szeged, 2012. június 17.
Az interjúkészítés módszertana Budapest Főváros Levéltára magániratgyűjtő munkacsoportjában. Elhangzott a Fiatal Levéltárosok Egyesülete konferenciáján. Budapest, 2012. október 18.
Botrányok a pártbizottság(ok)on. Kilépési mobilitás vizsgálatok a fővárosi és a kerületi szintű pártbizottságokon. Elhangzott a Múlt nélkül nincs jövő című konferencián. Debrecen, 2012. november 15.
Pártítélet – bírósági ítélet, bírósági ítélet – pártítélet. Gondolatok a pártállam bírósági és pártfegyelmi gyakorlatának összefüggéseiről. Elhangzott Budapest Főváros Levéltára 2012. évi levéltári napján. Budapest, 2012. november 16.
Irányított kutatás. Elhangzott a Magyar Levéltárosok Egyesületének vándorgyűlésén. Esztergom, 2013. június 18.
A roma nemzetiségre vonatkozó fővárosi levéltári források. Pécs, 2013. december 4.

Recenziók

Kocsis János Balázs: Területfejlesztés Budapesten 1950 és 1985 között. In Korall, 2008. 32. sz. 146–150. p.
(+36) 1 298-7552
II. Iratőrző főosztály, főosztályvezető, főlevéltáros, főtanácsos

Publikációk

Önálló kötet

Koltai Gábor, Rácz Attila: Ezerarcú Erzsébetváros. Budapest, 2011, Erzsébetvárosi Önkormányzat, 196 p.

Tanulmányok

Lőszerhamisítás a nagyváradi hadianyaggyárban 1849-ben. In Fons, 1998. 1. sz. 91–106. p.
Munkácsi Krisztina, Rácz Attila: A Fővárosi Bíróság 1987. évi polgári peres iratainak mintaselejtezési felmérése. In Levéltári Szemle, 2000. 3. sz. 9–19. p.
A Népbíróság ítélete Hess Pál volt újpesti polgármester perében. In Sipos András szerk.: Dokumentumok Újpest történetéhez, 1840–1949. Budapest, 2001, Budapest Főváros Levéltára, 311–324. p.
A Magyar Állami Országos Fegyvergyár termelése 1848 márciusától 1849 áprilisáig. In Fons, 2004. 1. sz. 3–38. p.
A Csepel Vas- és Fémművek Központi Munkástanácsának utóvédharcai 1957 januárjában. In Fons, 2006. 3. sz. 431–480. p.
Koltai Gábor, Rácz Attila: Az MSZMP Budapesti Intéző Bizottsága és jegyzőkönyveinek forráskiadása. In Levéltári Szemle, 2007. 1. sz. 22–26. p.
Járt-e Jézus Bugyi községben 1957-ben? In Archivnet, 2007. 2. sz.
A kisemmizett forradalmár, avagy „semmi sem örök, csak a változás, mondta Hegel”. In Horváth J. András szerk.: Szívvel és tettel. Tanulmányok Á. Varga László tiszteletére. Salgótarján, 2008, Nógrád Megyei Levéltár, 435–450. p.
Az „alternatív szervezetek” Budapesten 1988–89-ben. In Fons, 2008. 4. sz. 445–466. p.
László Zsófia, V., Rácz Attila: Az MSZMP budapesti vezetése 1962 és 1970 között. In Rácz Attila, V. László Zsófia szerk.: A Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Bizottsága vezető testületeinek napirendi jegyzékei. 2. köt. 1962. október 31 - 1970. október 23. Budapest, 2009, Budapest Főváros Levéltára, 11 – 37 p. (Budapest Főváros Levéltára kiadványai. Levéltári segédletek 6. Levéltári dokumentáció 13.)
Budapesti információs jelentések 1989. június 16-áról. „Alantas ösztönökre építő politikai hangulatkeltés”. In Archivnet, 2009. 2. sz.
Ki ölte meg Kennedyt, avagy a lakosság hangulatáról árulkodnak-e a hangulatjelentések? In Sic Itur ad Astra, 22. évf. 60. sz. 235–244. p.
Cinkotai munkásőr(dög)ök. In Budapesti Negyed, 2010. 2. sz. 306–323. p.
A „kisember” emlékezete. Egy katona visszaemlékezése 1956-ról. In Transindex, 2010. augusztus 28.
Katona Csaba, Rácz Attila: A hangulatjelentések elé. In Katona Csaba, Rácz Attila szerk.: Hangulatjelentések a fővárosból 1988 októberétől 1989 októberéig. Budapest, 2010, BFL, MOL, 7–29. p. (Budapest Főváros Levéltára Forráskiadványai 11.)
A csábítók büntetése. Szemezgetés a budapesti párttagok botrányos ügyeiből. In Á. Varga László, Katona Csaba szerk.: Tanulmányok a 60 éves Fodor István tiszteletére. Budapest, 2011, Budapest Főváros Levéltára, 83–94 p.
Rácz Attila, László Zsófia, V.: Az MSZMP budapesti vezetése 1970 és 1980 között. In Forrai Attila, Rácz Attila, V. László Zsófia szerk. A Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Bizottsága vezető testületeinek napirendi jegyzékei 3. köt.: 1970. október 31– 1980. március 5. Budapest, 2011, Budapest Főváros Levéltára, 11–48. p. (Budapest Főváros Levéltára kiadványai. Levéltári segédletek 8. Levéltári dokumentáció 15.)
Az elit professzionalizációja a Kádár-rendszerben. A budapesti pártiskolák. In Múltunk, 2013. 1. sz. 178–217. p.
A Budapest Főváros Levéltára által szervezett TÁMOP foglalkozások ismertetése – különös tekintettel az „irányított kutatás” programelemre. In Levéltári Szemle, 2013. 4. sz. 34–43. p.
Rácz Attila et al.: A Magyar Szocialista Munkáspárt fővárosi vezetése 1957–1989 között. A párt szervezete és tisztségviselőinek archontológiája. In Levéltári Közlemények, 2012. 1. sz. 211–293. p.

Virtuális kiállítások

Koltai Gábor, Rácz Attila: Bevezetés In Koltai Gábor, Rácz Attila szerk.: A Magyar Szocialista Munkáspárt budapesti ideiglenes vezető testületeinek jegyzőkönyvei. 1. köt. 1956. november 8 – 1957. március 26. Budapest, 2008, Budapest Főváros Levéltára, 15––30. p. (Budapest Főváros Levéltára forráskiadványai 10.)
A forradalmár emlékezete. Oral history szerepe Budapest Főváros Levéltára magániratgyűjtő munkájában. Elhangzott a Veszprém Megyei Levéltárban. Pápa, 2011. május 27.

Szerkesztés

Fehérné Bozsics Mária, Rácz Attila, Koltai Gábor szerk.: A Magyar Dolgozók Pártja Budapesti Bizottsága vezető testületeinek napirendi jegyzékei, 1948–1956. Budapest, 2007., Budapest Főváros Levéltára, 512 p.(Budapest Főváros Levéltára kiadványai. Levéltári Segédletek 5., Levéltári Dokumentáció 12.)
Koltai Gábor, Rácz Attila szerk.: A Magyar Szocialista Munkáspárt budapesti ideiglenes vezető testületeinek jegyzőkönyvei. 1–2. köt. Budapest, 2008, Budapest Főváros Levéltára. (Budapest Főváros Levéltára forráskiadványai 10.)
Rácz Attila, László Zsófia, V. szerk.: A Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Bizottsága vezető testületeinek napirendi jegyzékei. 2. köt. 1962. október 31 - 1970. október 23. Budapest, 2009, Budapest Főváros Levéltára, 341 p. (Budapest Főváros Levéltára kiadványai. Levéltári segédletek 6. Levéltári dokumentáció 13.)
Katona Csaba, Rácz Attila szerk.: Hangulatjelentések a fővárosból 1988 októberétől 1989 októberéig. Budapest, 2010, BFL, MOL, 320 p. (Budapest Főváros Levéltára Forráskiadványai 11.)
Forrai Attila, Rácz Attila, László Zsófia, V. szerk.: A Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Bizottsága vezető testületeinek napirendi jegyzékei. 3. köt. 1970. október 31 – 1980. március 5. Budapest, 2011, Budapest Főváros Levéltára, 327 p. (Budapest Főváros Levéltára kiadványai. Levéltári segédletek VIII. Levéltári dokumentáció 15.)
Rácz Attila et al. szerk.: A közép-dunántúli régió városainak szocialista kori története. Budapest, Legenda Közművelődési Egyesület. Veszprém, Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára. 2012, 266 p.

Előadások

Az MSZMP Budapesti Ideiglenes Intéző Bizottsága jegyzőkönyveinek forráskiadása. Elhangzott a Veszprém Megyei Levéltárban. Veszprém, 2006. augusztus 28.
Az MDP és MSZMP iratok forráskiadása Budapest Főváros Levéltárában. Elhangzott Budapest Főváros Levéltára 2006. évi levéltári napján. Budapest, 2006. november 15.
A hatalmi elit személyi változása Budapesten 1956 és 1989 között. Elhangzott a Hajnal István Kör konferenciáján. Túrkeve, 2008. augusztus 30.
A fővárosi hatalmi elit lokalizációja és bemutatásának technikája. Elhangzott az ELTE Nyitott társadalomtörténet III. műhely-konferenciáján. Budapest, 2009. június 3.
Marosán György: „Miért nem tudjuk kiverni a cigányokat a Köztársaság térről?” A cigány állampolgárok megítélése a Budapesti Pártbizottság szemszögéből. Elhangzott a Vándorút. Cigány sors a Kárpát-medencében című konferencián. Pécs, 2009. szeptember 11.
Botrány a KÉV-METRÓ-nál. Elhangzott az ELTE Nyitott társadalomtörténet IV. műhely-konferencián. Budapest, 2010. június 2.
Az interjúkészítés módszertana Budapest Főváros Levéltára magániratgyűjtő munkacsoportjában. Elhangzott a Magyar Levéltárosok Egyesületének konferenciáján. Szeged, 2012. június 17.
Az interjúkészítés módszertana Budapest Főváros Levéltára magániratgyűjtő munkacsoportjában. Elhangzott a Fiatal Levéltárosok Egyesülete konferenciáján. Budapest, 2012. október 18.
Botrányok a pártbizottság(ok)on. Kilépési mobilitás vizsgálatok a fővárosi és a kerületi szintű pártbizottságokon. Elhangzott a Múlt nélkül nincs jövő című konferencián. Debrecen, 2012. november 15.
Pártítélet – bírósági ítélet, bírósági ítélet – pártítélet. Gondolatok a pártállam bírósági és pártfegyelmi gyakorlatának összefüggéseiről. Elhangzott Budapest Főváros Levéltára 2012. évi levéltári napján. Budapest, 2012. november 16.
Irányított kutatás. Elhangzott a Magyar Levéltárosok Egyesületének vándorgyűlésén. Esztergom, 2013. június 18.
A roma nemzetiségre vonatkozó fővárosi levéltári források. Pécs, 2013. december 4.

Recenziók

Kocsis János Balázs: Területfejlesztés Budapesten 1950 és 1985 között. In Korall, 2008. 32. sz. 146–150. p.