Publikációk

Tanulmányok

Los inmigrantes a Catalunya. A bevándorlók Katalóniában. MTA PTI, Budapest, 2000.
Asszimiláció és disszimiláció az önéletírásban. Fest Imre és Edmund Steinacker esete. In Aetas, 2008. 3. sz. 25–45. p.
Az 1878-as és az 1881-es országgyűlési képviselő-választások a budapesti IX. választókerületben. In Fons, 2008. 4. sz. 375–424. p.
Identitáskeresés Frankenburg Adolf és Rákosi Jenő önéletírásaiban. In Sic Itur ad Astra, 2009. 60. sz. 23–40. p.
Váradi Antal és Herczeg Ferenc asszimilációja önéletírásaik tükrében. In Gaál Attila szerk.: A Wosinszky Mór Múzeum Évkönyve 31. Szekszárd, 2010, Wosinszky Mór Megyei Múzeum, 435–484. p.
A politika személyessége. In Budapesti Negyed, 2010. 68. sz. 181–209. p.
Gerhard Péter, Koltai Gábor: Az MSZMP budapesti vezetése 1957 és 1962 között. In Gerhard Péter, Koltai Gábor szerk.: A Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Bizottsága vezető testületeinek napirendi jegyzékei. 1. köt. 1957. június 8. – 1962. október 22.
A választás topográfiája. Az 1878-as pesti országgyűlési képviselő-választás korteshadjáratának térhasználata. In Korall, 2011. 45. szám, 136–161. p.
Gerhard Péter, Koltai Gábor: Az MSZMP budapesti vezetése 1980–1989 között. In Gerhard Péter, Koltai Gábor szerk.: A Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Bizottsága vezető testületeinek napirendi jegyzékei. 4. köt. 1980. március 8–1989. szeptember 24.
Gerhard Péter et al.: A Magyar Szocialista Munkáspárt fővárosi vezetése 1957–1989 között. A párt szervezete és tisztségviselőinek archontológiája. In Levéltári Közlemények, 2013. 1. sz. 211–293. p.

Szerkesztés

Gerhard Péter, Koltai Gábor szerk.: A Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Bizottsága vezető testületeinek napirendi jegyzékei, 1957. június 8. – 1962. október 22. Budapest, 2010, Budapest Főváros Levéltára, 192 p.
Gerhard Péter et al. szerk.: Rendszerváltás(ok) Magyarországon. Budapest, 2010, Mundus Novus Kiadó, 226 p.
Gerhard Péter, Koltai Gábor szerk.: A Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Bizottsága vezető testületeinek napirendi jegyzékei. 4. köt. 1980. március 8–1989. szeptember 24. Budapest, 2011, Budapest Főváros Levéltára, 299 p.

Előadások

Két választás a IX. választókerületben. Elhangzott az ELTE Történettudományi Doktori Iskola Társadalom- és Gazdaságtörténeti Programjának Nyitott társadalomtörténet 2. című műhelykonferenciáján. Budapest, 2008. június 6.
Ferencvárosi és kőbányai választók – nyílt lapokkal. Elhangzott a Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület A politika társadalomtörténete című tudományos konferenciáján. Túrkeve, 2008. augusztus 29–30.
Egy pesti polgárcsalád a politika színpadán. A Prücklerek. Elhangzott az ELTE Történettudományi Doktori Iskola Társadalom- és Gazdaságtörténeti Programjának Nyitott társadalomtörténet 3. című műhelykonferenciáján. Budapest, 2009. június 3.
Az 1878-as pesti országgyűlésiképviselő-választások. Elhangzott Budapest Főváros Levéltára 2010. évi Levéltári Napján. Budapest, 2010. november 16.
Egy kortes a bíróság előtt. Elhangzott Budapest Főváros Levéltára 2012. évi Levéltári Napján. Budapest, 2012. november 15.
Gerhard Péter, Tasnádi Ákos: A scopeArchiv Levéltári Nyilvántartási Rendszer magyarországi bevezetése. Elhangzott a Magyar Levéltárosok Egyesülete 2013. évi vándorgyűlésén. Esztergom, 2013. június 19.

Recenziók

Csukovits Enikő, Lengyel Tünde szerk.: Bártfától Pozsonyig. Városok a 13–17. században. In: Á. Varga László főszerk. Urbs. Magyar várostörténeti évkönyv. 2. Budapest, 2007. 458–461. p.
Gerhard Péter, Koltai Gábor: A fogyasztás társadalomtörténete. In Múltunk, 2008. 3. sz. 122–126. p.
Válságos házasságok. Mátay Mónika: Törvényszéki játszmák. Válás Debrecenben, 1793–1848. In Aetas, 2008. 2. sz. 193–195. p.
Beluszky Pál, Győri Róbert: Magyar városhálózat a 20. század elején. In Á. Varga László főszerk. Urbs. Magyar várostörténeti évkönyv. 3. Budapest, 2009, Budapest Főváros Levéltára, 521–525. p.
Takács Tibor: Döntéshozók. Városi elit és városi önkormányzat Nyíregyházán a 20. század első felében. In Á. Varga László főszerk. Urbs. Magyar várostörténeti évkönyv. 4. Budapest, 2010, Budapest Főváros Levéltára, 436–438. p.
Önkormányzati választások Budapesten, 1867–2010. In Á. Varga László főszerk. Urbs. Magyar várostörténeti évkönyv. 6. Budapest, 2011, Budapest Főváros Levéltára, 390–394. p.
Oyón, José Luis: La quiebra de la ciudad popular. Espacio urbano, inmigración y anarquismo en la Barcelona de entreguerras, 1914–1936. A népi város kettéhasadása. Városi tér, bevándorlás és anarchizmus a két világháború közti Barcelonában, 1914–1936.

Egyéb közreműködések

Gerhard Péter, Udvarnoky Virág összeáll.: Oral history bibliográfia. In Replika, 2007. 58 sz. 121–126. p.
Gerhard Péter, Lukács Anikó összeáll.: A Kárpát-medence válogatott várostörténeti bibliográfiája, 2007. In Á. Varga László főszerk. Urbs. Magyar várostörténeti évkönyv. 3. Budapest, 2009, Budapest Főváros Levéltára, 481–499. p.
Gerhard Péter összeáll.: A Kárpát-medence válogatott várostörténeti bibliográfiája, 2008. In Á. Varga László főszerk. Urbs. Magyar várostörténeti évkönyv. 4. Budapest, 2010, Budapest Főváros Levéltára, 365–390. p.
Gerhard Péter, László Zsófia, V. összeáll.: A Kárpát-medence válogatott várostörténeti bibliográfiája, 2009. In Á. Varga László főszerk. Urbs. Magyar várostörténeti évkönyv. 5. Budapest, 2010, Budapest Főváros Levéltára. 437–462 p.
Gerhard Péter, László Zsófia, V. összeáll.: A Kárpát-medence válogatott várostörténeti bibliográfiája, 2009. In Á. Varga László főszerk. Urbs. Magyar várostörténeti évkönyv. 6. Budapest, 2011, Budapest Főváros Levéltára. 333–369 p.
Gerhard Péter, László Zsófia, V. összeáll.: A Kárpát-medence válogatott várostörténeti bibliográfiája, 2011. In Kenyeres István főszerk.: Urbs. Magyar várostörténeti évkönyv 7. Budapest, 2012, Budapest Főváros Levéltára, 527–554. p.

Publikációs jegyzék (MTMT)

MTMT Publikációs jegyzék az alábbi linkre kattintva elérhető
gerhard_peter2.jpg
(+36) 1 298-7524
VII. E-levéltári és informatikai osztály, osztályvezető, főlevéltáros, főtanácsos

Publikációk

Tanulmányok

Los inmigrantes a Catalunya. A bevándorlók Katalóniában. MTA PTI, Budapest, 2000.
Asszimiláció és disszimiláció az önéletírásban. Fest Imre és Edmund Steinacker esete. In Aetas, 2008. 3. sz. 25–45. p.
Az 1878-as és az 1881-es országgyűlési képviselő-választások a budapesti IX. választókerületben. In Fons, 2008. 4. sz. 375–424. p.
Identitáskeresés Frankenburg Adolf és Rákosi Jenő önéletírásaiban. In Sic Itur ad Astra, 2009. 60. sz. 23–40. p.
Váradi Antal és Herczeg Ferenc asszimilációja önéletírásaik tükrében. In Gaál Attila szerk.: A Wosinszky Mór Múzeum Évkönyve 31. Szekszárd, 2010, Wosinszky Mór Megyei Múzeum, 435–484. p.
A politika személyessége. In Budapesti Negyed, 2010. 68. sz. 181–209. p.
Gerhard Péter, Koltai Gábor: Az MSZMP budapesti vezetése 1957 és 1962 között. In Gerhard Péter, Koltai Gábor szerk.: A Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Bizottsága vezető testületeinek napirendi jegyzékei. 1. köt. 1957. június 8. – 1962. október 22.
A választás topográfiája. Az 1878-as pesti országgyűlési képviselő-választás korteshadjáratának térhasználata. In Korall, 2011. 45. szám, 136–161. p.
Gerhard Péter, Koltai Gábor: Az MSZMP budapesti vezetése 1980–1989 között. In Gerhard Péter, Koltai Gábor szerk.: A Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Bizottsága vezető testületeinek napirendi jegyzékei. 4. köt. 1980. március 8–1989. szeptember 24.
Gerhard Péter et al.: A Magyar Szocialista Munkáspárt fővárosi vezetése 1957–1989 között. A párt szervezete és tisztségviselőinek archontológiája. In Levéltári Közlemények, 2013. 1. sz. 211–293. p.

Szerkesztés

Gerhard Péter, Koltai Gábor szerk.: A Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Bizottsága vezető testületeinek napirendi jegyzékei, 1957. június 8. – 1962. október 22. Budapest, 2010, Budapest Főváros Levéltára, 192 p.
Gerhard Péter et al. szerk.: Rendszerváltás(ok) Magyarországon. Budapest, 2010, Mundus Novus Kiadó, 226 p.
Gerhard Péter, Koltai Gábor szerk.: A Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Bizottsága vezető testületeinek napirendi jegyzékei. 4. köt. 1980. március 8–1989. szeptember 24. Budapest, 2011, Budapest Főváros Levéltára, 299 p.

Előadások

Két választás a IX. választókerületben. Elhangzott az ELTE Történettudományi Doktori Iskola Társadalom- és Gazdaságtörténeti Programjának Nyitott társadalomtörténet 2. című műhelykonferenciáján. Budapest, 2008. június 6.
Ferencvárosi és kőbányai választók – nyílt lapokkal. Elhangzott a Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület A politika társadalomtörténete című tudományos konferenciáján. Túrkeve, 2008. augusztus 29–30.
Egy pesti polgárcsalád a politika színpadán. A Prücklerek. Elhangzott az ELTE Történettudományi Doktori Iskola Társadalom- és Gazdaságtörténeti Programjának Nyitott társadalomtörténet 3. című műhelykonferenciáján. Budapest, 2009. június 3.
Az 1878-as pesti országgyűlésiképviselő-választások. Elhangzott Budapest Főváros Levéltára 2010. évi Levéltári Napján. Budapest, 2010. november 16.
Egy kortes a bíróság előtt. Elhangzott Budapest Főváros Levéltára 2012. évi Levéltári Napján. Budapest, 2012. november 15.
Gerhard Péter, Tasnádi Ákos: A scopeArchiv Levéltári Nyilvántartási Rendszer magyarországi bevezetése. Elhangzott a Magyar Levéltárosok Egyesülete 2013. évi vándorgyűlésén. Esztergom, 2013. június 19.

Recenziók

Csukovits Enikő, Lengyel Tünde szerk.: Bártfától Pozsonyig. Városok a 13–17. században. In: Á. Varga László főszerk. Urbs. Magyar várostörténeti évkönyv. 2. Budapest, 2007. 458–461. p.
Gerhard Péter, Koltai Gábor: A fogyasztás társadalomtörténete. In Múltunk, 2008. 3. sz. 122–126. p.
Válságos házasságok. Mátay Mónika: Törvényszéki játszmák. Válás Debrecenben, 1793–1848. In Aetas, 2008. 2. sz. 193–195. p.
Beluszky Pál, Győri Róbert: Magyar városhálózat a 20. század elején. In Á. Varga László főszerk. Urbs. Magyar várostörténeti évkönyv. 3. Budapest, 2009, Budapest Főváros Levéltára, 521–525. p.
Takács Tibor: Döntéshozók. Városi elit és városi önkormányzat Nyíregyházán a 20. század első felében. In Á. Varga László főszerk. Urbs. Magyar várostörténeti évkönyv. 4. Budapest, 2010, Budapest Főváros Levéltára, 436–438. p.
Önkormányzati választások Budapesten, 1867–2010. In Á. Varga László főszerk. Urbs. Magyar várostörténeti évkönyv. 6. Budapest, 2011, Budapest Főváros Levéltára, 390–394. p.
Oyón, José Luis: La quiebra de la ciudad popular. Espacio urbano, inmigración y anarquismo en la Barcelona de entreguerras, 1914–1936. A népi város kettéhasadása. Városi tér, bevándorlás és anarchizmus a két világháború közti Barcelonában, 1914–1936.

Egyéb közreműködések

Gerhard Péter, Udvarnoky Virág összeáll.: Oral history bibliográfia. In Replika, 2007. 58 sz. 121–126. p.
Gerhard Péter, Lukács Anikó összeáll.: A Kárpát-medence válogatott várostörténeti bibliográfiája, 2007. In Á. Varga László főszerk. Urbs. Magyar várostörténeti évkönyv. 3. Budapest, 2009, Budapest Főváros Levéltára, 481–499. p.
Gerhard Péter összeáll.: A Kárpát-medence válogatott várostörténeti bibliográfiája, 2008. In Á. Varga László főszerk. Urbs. Magyar várostörténeti évkönyv. 4. Budapest, 2010, Budapest Főváros Levéltára, 365–390. p.
Gerhard Péter, László Zsófia, V. összeáll.: A Kárpát-medence válogatott várostörténeti bibliográfiája, 2009. In Á. Varga László főszerk. Urbs. Magyar várostörténeti évkönyv. 5. Budapest, 2010, Budapest Főváros Levéltára. 437–462 p.
Gerhard Péter, László Zsófia, V. összeáll.: A Kárpát-medence válogatott várostörténeti bibliográfiája, 2009. In Á. Varga László főszerk. Urbs. Magyar várostörténeti évkönyv. 6. Budapest, 2011, Budapest Főváros Levéltára. 333–369 p.
Gerhard Péter, László Zsófia, V. összeáll.: A Kárpát-medence válogatott várostörténeti bibliográfiája, 2011. In Kenyeres István főszerk.: Urbs. Magyar várostörténeti évkönyv 7. Budapest, 2012, Budapest Főváros Levéltára, 527–554. p.

Publikációs jegyzék (MTMT)

MTMT Publikációs jegyzék az alábbi linkre kattintva elérhető